Privacyverklaring

Onder Waregem begrijpen we zowel Stad als OCMW.

Privacyverklaring

Vragen en/of opmerkingen

Heb je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op via privacy@waregem.be.