Privacyverklaring

Onder Waregem begrijpen we zowel Stad als OCMW.

Privacyverklaring

Vragen en of opmerkingen

Mocht u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebben, dan kan u steeds contact opnemen met Waregem via email op het adres privacy@waregem.be (voor de stad) en/of privacy@welzijn.waregem.be (voor het OCMW).