Aanvraag getuigschrift samenstelling van het gezin

Op dit getuigschrift staan alle personen vermeld die op hetzelfde adres ingeschreven zijn. Je kan dit getuigschrift enkel voor jezelf / je eigen gezin aanvragen.

Attest af te halen in het stadhuis of verzending met de post

Gegevens aanvrager
te vinden links bovenaan op de achterzijde van je elektronische identiteitskaart (eID)
invullen als xx.xx.xx-xxx.xx
Jouw aanvraag
bestemd voor
Extra
aflevering van het getuigschrift