Duurzame feesten

Het stadsbestuur wil het goede voorbeeld geven. Zo willen we aan privéorganisatoren tonen dat duurzaam feestvieren kan.