Ontwikkelingssamenwerking

Waregem wil een mondiale en solidaire stad zijn met inwoners die zich niet alleen Waregemnaar maar ook wereldburger voelen. Inwoners die solidair zijn met kansarmen elders in de wereld. Hierbij is het belangrijk dat elke Waregemnaar zich bewust is van de oorzaken van de onrechtvaardige kloof tussen Noord en Zuid en van de impact van het eigen gedrag op het Zuiden.

Stad Waregem blijft jaarlijkse laagdrempelige activiteiten organiseren die Waregemnaars op een ongedwongen en aangename manier informeren over de Noord-Zuidproblematiek. Het is en blijft echter een uitdaging om meer mensen uit diverse doelgroepen te bereiken. Ook in het straatbeeld willen we Noord-Zuid nog zichtbaarder maken.

Daarom wil Waregem het Noord-Zuidthema meer integreren in alle bestaande stedelijke evenementen en initiatieven. We willen streven naar maximale samenwerking met andere beleidssectoren en actoren. Het Noord-Zuidbeleid is namelijk geen geïsoleerd beleidsdomein. Wie rond betere Noord-Zuidverhoudingen wil werken, moet ook aandacht hebben voor milieu, sociale en economische aspecten en participatie.