Openbare onderzoeken

Omgevingsvergunningen

Een overzicht van alle omgevingsvergunningen die worden onderworpen aan een openbaar onderzoek van dertig dagen vind je terug op deze pagina.

Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

Ter inzagelegging startnota's

Er liggen momenteel geen startnota's van RUP's ter inzage.

Openbare onderzoeken voorlopig vastgestelde RUP's

Er zijn momenteel geen gemeentelijke RUP's in openbaar onderzoek.

De documenten van de RUP's in openbaar onderzoek zijn ter inzage op het stadhuis, dienst stedenbouw en via https://rup.leiedal.be/waregem.

Opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek toegezonden aan de GECORO Waregem, Gemeenteplein 2, 8790 Waregem per aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs op het stadhuis of via mail naar gecoro@waregem.be.

Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen

Er zijn momenteel geen provinciale RUP's in openbaar onderzoek.

Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

Er zijn momenteel geen gewestelijke RUP's in openbaar onderzoek.

Milieueffectenrapportages 

Een milieueffectrapportage (MER) is een juridisch-administratieve procedure waarbij, voordat een activiteit of ingreep (projecten, beleidsvoornemens zoals plannen en programma's) plaatsvindt, de milieugevolgen ervan op een wetenschappelijk verantwoorde manier worden bestudeerd, besproken en geëvalueerd.

Het doel van een MER is de voor het milieu schadelijke activiteiten (plannen en projecten) zo vroeg mogelijk in de besluitvorming op te sporen en bij te sturen. Het principe is eigenlijk eenvoudig: eerst denken en dan doen. Zo laat de milieueffectrapportage toe een preventief milieubeleid te voeren.

Via de MER-databank kan je alle lopende plan- en project-MER's en ontheffingen opzoeken die plaatsvinden in Waregem of in de provincie West-Vlaanderen.

Andere