Bezwaar indienen

Als je niet akkoord bent met je parkeerboete (naheffing), dan kan je een bezwaar indienen.

Dit doe je steeds ter attentie van College van burgemeester en schepenen

  • per mail mail naar parkeren@waregem.be
  • kom langs in de stadswinkel
  • schriftelijk naar Gemeenteplein 2, 8790 Waregem
  • met motivatie (over welke boete gaat het, waarom ga je niet akkoord)
  • compleet (met de datum van je brief, met het volledige adres van wie de boete kreeg, met een kopie/scan van je parkeerticket)
  • ondertekend
  • binnen een periode van 3 maanden vanaf de derde werkdag na de verzenddatum van het aanslagbiljet

Vermeld in je bezwaar of je al dan niet gehoord wil worden op een hoorzitting.

 Je krijgt steeds bevestiging dat je dossier in behandeling is genomen. Je hoeft ondertussen niets te ondernemen.

 Nadat het college van burgemeester en schepenen een beslissing heeft genomen omtrent je dossier, wordt je hiervan op de hoogte gebracht.

Niet akkoord met de uitspraak van het college van burgemeester en schepenen?

Binnen 3 maanden na kennisgeving van de beslissing kan je een beroepsprocedure instellen bij de Rechtbank van eerste aanleg.

  Kazernevest 3, 8000 Brugge

  050 47 30 00

 
De griffies zijn open van 8.30u. tot 12.30u. en van 13.30u. tot 16.00u.