bewegwijzering bedrijf aanvragen

De plaatsing van bewegwijzering naar bedrijven is strikt gereglementeerd om te vermijden dat alle kruispunten vol wegwijzers hangen. In sommige gevallen is er helemaal geen bewegwijzering mogelijk. In andere gevallen zijn er beperkingen inzake aantal wegwijzers, locatie of afstand.

Wij zoeken het graag voor je uit wat mogelijk is als je eraan denkt om jouw bedrijf te bewegwijzeren. 

Voorwaarden
 • Bedrijven die in een industriezone liggen, mogen enkel binnen deze industriezone individueel bewegwijzerd worden.
 • Binnen de bebouwde kom mogen alleenstaande bedrijven bewegwijzerd worden als er minstens 20 personen tewerkgesteld zijn.
 • Binnen de bebouwde kommen worden de restaurants niet bewegwijzerd.
 • Handelshuizen, hoe groot ze ook mogen zijn, mogen niet bewegwijzerd worden.
Extra informatie

Stap 1:

Aanvraag voor de plaatsing van wegwijzers op gemeentewegen en gewestwegen

Zowel voor een wegwijzer op een gemeenteweg als op een gewestweg richt je je aanvraag aan de dienst verkeer, samen met:

 • een liggingsplan met aanduiding van de plaatsen van de wegwijzers (eventueel met foto)
 • voor bedrijven binnen de bebouwde kom: een attest waaruit blijkt dat het bedrijf minstens 20 personen tewerkstelt.

Gaat het over een gewestweg, dan stuurt de stad jouw aanvraag met advies door naar het Agentschap Wegen en Verkeer. 

Overzicht gewestwegen in Waregem

 • Expresweg (N382)
 • Verbindingsweg (N382b)
 • Zuiderlaan, Westerlaan, Noorderlaan, Oosterlaan (R35)
 • Gentseweg, Kortrijkseweg (N43)
 • Kruishoutemseweg (N437)
 • Vijfseweg (N357)

Stap 2:

Bij uw aanvraag moet u nominatief vermelden waar u bewegwijzering wenst te plaaten.