Info over begraafplaatsen in Waregem

 

In Waregem zijn er zes begraafplaatsen:

  1. Waregem De Barakke (Deerlijkseweg 52, Waregem)
  2. Waregem Den Olm (hoek Olmstraat - Processiestraat, Waregem)
  3. Beveren-Leie (Sint-Jansstraat 126, Beveren-Leie)
  4. Desselgem Ooigemstraat (Ooigemstraat 28, Desselgem)
  5. Desselgem Schoendalestraat (Schoendalestraat 341, Desselgem)
  6. Sint-Eloois-Vijve (Emiel Clausstraat 120, Sint-Eloois-Vijve)

 

De stedelijke begraafplaatsen zijn dagelijks toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.

De openingstijden gelden ook voor de aannemers die er werken komen uitvoeren in particuliere opdracht.

Raadpleeg hier het huishoudelijk reglement en hier het tariefreglement van de begraafplaatsen.

Online bezoeken:

Alle Waregemse begraafplaatsen zijn gedigitaliseerd. Via het online loket begraafplaatsen kan je de rustplaats terugvinden van elke overledene.

 

Einde concessie – verwijdering grafteken

Aan de ingang van iedere begraafplaats vind je gedurende één jaar de aankondiging welke grafconcessies verstreken zijn. Bij het graf staat gedurende één jaar ook een bord met de bekendmaking van het verstrijken van de concessie. Dit bord mag in geen geval verwijderd worden.

De dienst burgerlijke stand schrijft één familielid van de overledene(n) waarvan de concessie verstreken is aan, met het verzoek om de andere familieleden op de hoogte te brengen. Dezelfde dienst zorgt ook periodiek voor verwijdering van de graftekens waarvan de concessie verstreken is en niet verlengd werd.

 Info over de begraafplaatsen

  De Barakke Den Olm Beveren-Leie Desselgem Ooigemstraat Desselgem Schoendalestraat Sint-Eloois-Vijve

Uniforme begraafplaats

ja neen ja ja ja ja
Eigen zerk mogelijk neen ja (geen nieuwe) ja ja (geen nieuwe) neen neen
Columbarium ja neen ja ja ja

ja

 

Urnenveld ja neen ja neen ja ja
Urnenbos ja neen ja neen ja

ja

Strooiweide ja neen ja ja ja ja