Meldpunt discriminatie Unia

Er is sprake van discriminatie wanneer iemand op basis van een bepaald kenmerk (direct of indirect) ongelijk behandeld wordt, zonder dat hiervoor een rechtvaardiging kan gegeven worden. In de wetgeving staan 19 gronden van discriminatie: geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap, sociale afkomst, syndicale overtuiging, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst en nationale of etnische afstamming.  

Melden van discriminatie is belangrijk, gratis en gebeurt in vertrouwen.

Unia bereiken

  website: alle informatie

 online meldingsformulier discriminatie

  telefoneer naar 0800 12 800 (gratis nummer)

   schrijf een brief (Unia, Victor Hortaplein 40 bus 40, 1060 Sint-Gillis)

Voorwaarden

Word je gediscrimineerd? Ben je getuige van discriminatie? Of wil je wat informatie over discriminatie ? Contacteer Unia (Regio Kortrijk). Jouw melding wordt steeds in alle vertrouwen behandeld.

Kosten

Gratis

Extra informatie

Wat kan je verwachten van Unia?

  • luistert - Het Meldpunt luistert naar jou. In alle vertrouwen.
  • registreert - Het Meldpunt noteert jouw melding en houdt ze bij.
  • zoekt - Het Meldpunt zoekt naar een oplossing.
  • volgt op - Het Meldpunt volgt je zaak op, tot ze helemaal afgehandeld is.
  • preventief beleid - Het Meldpunt neemt initiatieven om discriminatie te voorkomen