Plaatsen van een kansspel in een drankgelegenheid - attest kansspelcommissie

Drankgelegenheden (kansspelinrichtingen klasse 3) die in hun inrichting een kansspel willen plaatsen (bingo of one ball) dienen hiervoor voorafgaand een vergunning klasse C aan te vragen bij de kansspelcommissie.

Bij de aanvraag van de vergunning dient de aanvrager een attest van de burgemeester toe te voegen. De burgemeester verklaart via dit attest dat de drankgelegenheid voldoet aan alle wettelijke voorwaarden voor het uitbaten van een drankgelegenheid.

Je dient als aanvrager te beschikken over een vergunning voor gegiste en/of sterke dranken om het attest te kunnen bekomen.