Sociaal Tolkendienst

Sociaal Tolkendienst in Waregem

Een vlotte communicatie is essentieel voor een goede dienstverlening. De stad voorziet daarom jaarlijks een budget voor het gebruik van de Sociaal Tolkendienst van het Agentschap Integratie en Inburgering. Dit voor mensen die het Nederlands nog niet onder de knie hebben.

Stadsdiensten, OCMW-diensten, onderwijsinstellingen, VCLB en CLB-GO, Kindercentrum, Kind en Gezin Regiohuis Waregem, en Het Voorhuis kunnen kosteloos beroep doen op de dienstverlening van de Sociaal Tolkendienst.

Meer info op  https://integratie-inburgering.be/sociaal-tolken-en-vertalen

Vertalingen voor basisscholen

Basisscholen komen af en toe in contact met ouders die het Nederlands niet of onvoldoende beheersen. De stad investeerde in het vertalen van een aantal standaardbrieven en wettelijke documenten van het basisonderwijs.

  • Documenten waarin wettelijke verplichtingen voor alle netten toepasbaar zijn (Pools en Arabisch)

          -    Wetgeving in verband met wettige en onwettige afwezigheden

          -    Inschrijf- en instapmomenten, aanwezigheden kleuters, taaltoets

                en leerplicht

          -    Medische fiche

          -    Toedienen medicatie

  • De kidsgids
  • Standaardbrieven die zo werden opgesteld dat ze voor verschillende doeleinden kunnen gebruikt worden (Arabisch, Pools, Servisch/BSK, Russisch, Turks, Chinees)

          -    Schoolreis - Openluchtklas (met of zonder spaarkaart)

          -    Oudercontact/infoavond met tolk (bespreken van rapport of

                bespreken van kind/klaswerking of bespreken van studierichting

                na basisonderwijs)

          -    Lijstje voor openluchtklas

          -    Afscheid schoolverlaters - Proclamatie

          -    Sport - Daguitstap

In het kader van integratiedoeleinden laat de taalwet vertalingen toe mits een aantal voorwaarden. De aanvrager heeft de wettelijke verplichting om de vertaling altijd vergezeld van de Nederlandse brontekst te gebruiken of te verspreiden.

De brontekst (NL) en vertalingen kunnen opgevraagd worden bij de dienst diversiteit, Schakelstraat 41 Waregem,

tel. 056 62 87 23 - diversiteit@waregem.be