Stedenbouwkundig uittreksel / notariële inlichting aanvragen

Een stedenbouwkundig uittreksel bestaat uit een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister voor de percelen waarvoor de aanvraag wordt ingediend. Het is een louter informatief afschrift en wordt opgemaakt door de dienst stedenbouw.

De notariële inlichting bevat info over onder andere milieu, huisvesting en andere relevante gegevens. Het heeft louter een informatieve waarde en wordt opgemaakt door de dienst milieu.

Kosten
  • stedenbouwkundig uittreksel: 35 euro per uittreksel
  • notariële inlichting / informatieaanvraag bodemonderzoek: 25 euro per uittreksel of inlichting.

Na de aanvraag krijg je een factuur voor het totale bedrag.