Stedenbouwkundig uittreksel / notariële inlichting aanvragen

Wat is een stedenbouwkundig uittreksel?

Een stedenbouwkundig uittreksel bestaat uit een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister voor de percelen waarvoor de aanvraag wordt ingediend. Het is een louter informatief afschrift en wordt opgemaakt door de dienst stedenbouw.

Wat is een notariële inlichting?

De notariële inlichting bevat info over onder andere milieu, huisvesting en andere relevante gegevens. Het heeft louter een informatieve waarde en wordt opgemaakt door de dienst milieu.

Kosten

De afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel kost 35 euro.

Een notariële inlichting / informatieaanvraag bodemonderzoek kost 25 euro per uittreksel of inlichting.

Dit bedrag wordt na de aanvraag gefactureerd.

Aanvraag

De aanvraag gebeurt uitsluitend via het online formulier.