Stedenbouwkundig uittreksel / notariële inlichting aanvragen

Wat is een stedenbouwkundig uittreksel?

Een stedenbouwkundig uittreksel bestaat uit een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister voor de percelen waarvoor de aanvraag wordt ingediend. Het is een louter informatief afschrift en wordt opgemaakt door de dienst stedenbouw.

Wat is een notariële inlichting?

De notariële inlichting bevat info over onder andere milieu, huisvesting en andere relevante gegevens. Het heeft louter een informatieve waarde en wordt opgemaakt door de milieudienst.

Kosten

De afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel kost 35 euro.

Een notariële inlichting / informatieaanvraag bodemonderzoek kost 25 euro per uittreksel of inlichting.

Dit bedrag wordt na de aanvraag gefactureerd.

Aanvraag

Je kan deze aanvraag alleen doen met het online formulier.

Je aanvraag wordt dan behandeld door de betrokken dienst: 

  • dienst stedenbouw voor elk stedenbouwkundig uittreksel
  • dienst milieu voor elke notariële inlichting