Toelage jubilerende verenigingen

Iedere erkende Waregemse vereniging die een jubileum viert kan een toelage voor jubilerende vereniging aanvragen. Per veelvoud van 25 jaar kan een extra toelage van 125 euro toegekend worden, deze wordt altijd uitbetaald in waregembonnen. 

Aanvragen

De aanvraag moet minstens 4 maanden voor de datum van het jubileum gebeuren.

De aanvraag moet worden goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen.

Webformulier              Download PDF

Voorwaarden

Bekijk hier het reglement.