Vergunning of toelating FAVV

Als je met jouw onderneming in contact komt met voeding (teelt, productie, verpakking of klein- of groothandel) zal je een voedingsmiddelenvergunning moeten aanvragen bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Je moet de vergunning aanvragen vóór de aanvang van uw activitieten (minimaal 30 dagen). Je kan dit doen via het voorziene aanvraagformulier. Je bezorgt het ingevulde aanvraagformulier per post, fax of email naar uw provinciale controle eenheid (PCE).

Afhankelijk van de concrete activiteit zal de onderneming een registratie, een erkenning of een toelating krijgen.

Je zal voor jouw onderneming een jaarlijkse heffing moeten betalen aan het FAVV. Deze heffing is ondermeer afhankelijk van het aantal werknemers dat je tewerk stelt.