Wettigen handtekening

Bij documenten bestemd voor een overheidsdienst of een andere officiële instantie wordt soms gevraagd om de handtekening te laten wettigen/legaliseren. Dit komt er op neer dat de ontvanger van het document zeker wil zijn dat de handtekening door de juiste persoon werd geplaatst.

In bepaalde gevallen kan de handtekening niet gewettigd worden: 

 • Als de handtekening werd geplaatst op een blanco document.
 • Als de handtekening werd geplaatst onder een tekst die niet verstaanbaar is.
 • Als de handtekening werd geplaatst op een document dat gebruikt kan worden voor immorele, bedrieglijke of strafbare oogmerken. 

Procedure

Persoonlijke aanbieding

 • De ondertekenaar biedt zich persoonlijk aan bij de dienst bevolking (op afspraak) met zijn identiteitskaart en het document waarop de handtekening gewettigd moet worden.  Je plaatst best je handtekening op het document in het bijzijn van de ambtenaar.

Met volmacht (wanneer de ondertekenaar uitzonderlijk niet persoonlijk naar het stadhuis kan komen)

 • Het document waarop de handtekening gewettigd moeten worden, wordt thuis door jou ondertekend. 
 • Je geeft een geschreven volmacht aan een ander persoon (duidelijk vermelden: persoon A geeft volmacht aan persoon B om handtekening te laten wettigen, in het stadhuis, op document x).
 • Je geeft een kopie van jouw identiteitskaart mee aan de gevolmachtigde persoon.
 • Als de handtekeningen overeenstemmen (op identiteitskaart, op volmachtformulier en op het document) wordt de handtekening gewettigd op de dienst bevolking.  Bij de minste twijfel zal de handtekening niet gewettigd worden en zal er gevraagd worden om je persoonlijk te komen aanmelden.

HOE

Je komt langs bij de dienst bevolking.  Je moet daarvoor een afspraak maken:

Mogelijkheden voor het maken van een afspraak:

 online: leg zelf je afspraak vast

 telefoneer naar de dienst bevolking 

Kosten
 • Deze dienst is gratis.
Wat moet je meenemen?
 • identiteitskaart
 • document waarop de handtekening gewettigd moet worden