Subsidie voor (socio-)culturele verenigingen

Aan de verenigingen die lid zijn van de stedelijke cultuurraad wordt een basissubsidie toegekend die kan worden vermeerderd met een werkingssubsidie. De toelage wordt jaarlijks berekend op basis van een activiteitenverslag van het voorbije werkjaar van de vereniging. Verenigingen die recht hebben op deze toelage ontvangen vanuit de cultuurdienst de nodige formulieren om hun aanvraag in orde te maken.