Warme Wijkfun

Wijkfun

  woensdag 14 februari

  van 14.00u. tot 16.00u.

  wijkcentrum Eikenhove

Een warm ontmoetingsmoment met kinderen en buren uit wijk Torenhof. Buurtbewoners zijn er welkom voor een hapje en een drankje. Je kan er ook een liedje aanvragen bij de Warmste Jukebox

Warme Wijkfun is een initiatief van de jeugddienst, de dienst diversiteit en de dienst lokaal mondiaal beleid