11.11.11

11.11.11 Waregem | 11.11.11 actie in Waregem Campagne 2010 | Geïnteresseerd?

 

Het 11.11.11-comité van Waregem 

Het 11.11.11-comité staat in voor de 11.11.11-actie in Waregem. Het comité bestaat uit verantwoordelijken van de verschillende deelgemeenten en wijken in Waregem. Er zijn 12 wijkcomités. Tussen juni en december komen zij een drietal keer samen. Tijdens deze bijeenkomsten worden de deur-aan-deur actie, de politieke campagne en informatieve bijeenkomsten georganiseerd en geëvalueerd.

Het 11.11.11-comité wordt ondersteund door de Stedelijke Dienst Internationale Samenwerking.

De 11.11.11-actie in Waregem

Elk jaar probeert 11.11.11 Waregem zijn steentje bij te dragen aan de politieke actie van 11.11.11. Naast de organisatie van het politieke, het informatieve en het financiële luik van de actie, wordt ook informatie verspreid naar de Waregemse scholen, en wordt gezorgd voor de zichtbaarheid van 11.11.11 in het straatbeeld en op openbare plaatsen.

 11.11.11 campagne 2010: Centraal-Afrika

11.11.11 wil een sterk politiek signaal geven om werk te maken van de Millenniumdoelstellingen. De te  verwezenlijken doelstellingen tegen 2015:

1. Extreme armoede en honger zijn uitgebannen

2. Alle meisjes en jongens gaan  naar school

3. Vrouwen en mannen hebben dezelfde rechten

4. Kindersterfte is sterk afgenomen

5. Minder vrouwen sterven door zwangerschap

6. Verspreiding van ziektes zoals AIDS en malaria zijn gestopt

7. Mensen leven in een duurzaam milieu

8. Er is meer eerlijk handel, schuldenverlichting en hulp

De 11.11.11-campagne van dit najaar bouwt daarop verder met de focus op Centraal-Afrika én met extra aandacht op landbouw en het platteland. Waarom de focus op Centraal-Afrika? RD Congo, Rwanda en Burundi hinken zwaar achterop in de strijd tegen armoede. 11.11.11 heeft met de partnerorganisaties in deze landen de handen in elkaar geslagen om aan de weg te timmeren. Er bestaat een grote eensgezindheid over wat de belangrijkste hefboom is om vooruitgang te boeken. De ontwikkeling van de landbouw is cruciaal voor het behalen van Millenniumdoelstelling 1 in Centraal-Afrika (= het halveren van de armoede en de honger en het verschaffen van waardig werk). De meeste ontwikkelingseconomen zijn het erover eens dat een gezonde landbouw voor deze landen de beste basis is voor verder ontwikkeling.

Medewerkers gezocht!

Geïnteresseerd om mee te werken in het 11.11.11-comité van Waregem? Wens je op stap te gaan voor de straatactie? Of werk je liever mee aan de organisatie van een infoavond? Dan ben je bij ons aan het juiste adres! Neem gerust contact op via internationalesamenwerking@waregem.be of 056 62 13 84.

Zet jouw talenten in voor het goede doel en neem gerust hier een kijkje om te zien welke "vacatures" er openstaan!