Nieuws - meest recent

nov
22

De stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning houden vanaf 1 januari op met bestaan en worden vervangen door één omgevingsvergunning.

Deze wijziging is het gevolg van de inwerkingtreding van het decreet houdende nadere regels tot implementatie van de omgevingsvergunning, aangenomen door het Vlaams parlement op 25 januari 2017 en later wijzigingen.

Occasionele Politieverordeningen Schepencollege 16/11/17

In Waregem mag je op Oudejaarsavond zonder machtiging van het stadsbestuur vuurwerk afsteken tussen 23.30u. en 00.30u. Dat moet je op voorhand laten weten aan de omwonenden binnen een straal van 50 meter. Schiet het vuurwerk ook enkel af tijdens het half uur vlak voor en vlak na de jaarwisseling. Dieren kunnen immers erg lijden (en zelfs bezwijken) onder vuurwerkstress.

Hieronder vind je de dossiers die op het Schepencollege van 23 november 2017 goedgekeurd werden.

Voor dossiers die analoog werden ingediend:
De stedenbouwkundige vergunningen worden steeds per aangetekende zending aan de bouwheer overgemaakt in de week volgend op het betreffende Schepencollege. Bij de vergunning vind je een bekendmaking op A3-papier.

Op woensdag 29 november start de volgende fase van de heraanleg Noorderlaan-Westerlaan. De werken verplaatsen zich dan naar de Vijfseweg (tussen de Boulezlaan en de Noorderlaan) en het kruispunt van de Noorderlaan met de Stationsstraat. Deze werken duren 36 werkdagen. Als het winterweer niet te hard toeslaat, is het einde ervan voorzien tegen eind januari 2018. De verandering van werfplaats brengt ook enkele nieuwe omleidingen met zich mee. De bestaande omleidingen blijven ook geldig.

We zijn op zoek naar een enkele tijdelijke leerkrachten.
 

Van de zitting van 27 november 2017 in de vergaderzaal van het OCMW op de 5de verdieping van De Meers.

Hieronder vind je de dossiers die op het Schepencollege van 16 november 2017 goedgekeurd werden.

Voor dossiers die analoog werden ingediend:
De stedenbouwkundige vergunningen worden steeds per aangetekende zending aan de bouwheer overgemaakt in de week volgend op het betreffende Schepencollege. Bij de vergunning vind je een bekendmaking op A3-papier.

 

Van vrijdag 24 november tot en met vrijdag 8 december organiseert de Stedelijke Kunstacademie Waregem een heuse toonmomentenweek. Dan kan je op verschillende locaties in de kunstacademie terecht voor prachtige concerten van de leerlingen Muziek, Woord en Dans. Concerten die meetellen voor de permanente evaluatie van de leerlingen en waar dus een enthousiasmerend publiek meer dan welkom is!

Waregem - hoofdschool

BEKENDMAKING BESLUIT

Nummer 2001

 

De beslissing genomen door de Gemeenteraad op datum van 07/11/17 betreffende het vaststellen van een nieuwe straatnaam:

de definitieve goedkeuring ervan wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 15/11/2017.

Het betreft de nieuwe straatnaam Lindakker voor de nieuwe verkaveling te 8792 Waregem bij de Ter Lindenstraat.