Info voor starters

 Je wil starten met een eigen zaak. Deze pagina geeft je een beknopt overzicht over hoe je te werk kan gaan:

 • aan welke voorwaarden moet ik voldoen om te starten ?
 • welk statuut kan ik kiezen, en welke vennootschapvormen bestaan er ?
 • welke formaliteiten moet ik vervullen ?
 • welke steunmaatregelen bestaan er voor starters ?

Op de website van het Agentschap Ondernemen vind je heel wat informatie en nutige tools.

Voorwaarden | Statuut en vennootschapsvorm | Formaliteiten | Steunmaatregelen voor starters

 

Voorwaarden

Wie vroeger een eigen zaak wou starten, moest enkele ‘ondernemersvaardigheden’ kunnen bewijzen. Voor sommige starters vormden die obstakels om te ondernemen. Omdat België het enige land in Europa was dat nog zo’n verplichtingen oplegde,werden ze – grotendeels – afgevoerd.

De basiskennis bedrijfsbeheer: volledig afgeschaft

De basiskennis bedrijfsbeheer was tot voor kort verplicht voor de uitoefening van handelsactiviteiten. Dat is een soort bewijs van je kennis over het bedrijfsleven. Vaak kreeg je het automatisch met je diploma en was dit dus een formaliteit. Maar wie geen attest kon voorleggen, moest een opleiding volgen of beroep doen op een aangestelde. Omdat de basiskennis bedrijfsbeheer ondertussen hopeloos verouderd is, moet je die sinds 1 september 2018 niet meer kunnen aantonen in Vlaanderen.

Beroepskennis: voorlopig enkel nog voor de bouwsector

Alleen voor bepaalde activiteiten in de bouwsector moet vandaag nog beroepskennis bewezen worden. Tot voor kort gold dit voor een hele resem beroepen: van begrafenisondernemer tot masseur. Maar sinds 1 januari 2018 is deze verplichting enkel nog van toepassing op wie start in de bouwsector. Vanaf 1 januari 2019 zal een starter ook die beroepskennis in Vlaanderen niet meer moeten aantonen.

 

Statuut en vennootschapsvorm

Als je wil starten als zelfstandige, kan je dit doen in hoofd- of in bijberoep. Om dit te kunnen doen in bijberoep heb je vanzelfsprekend nog een ander hoofdberoep nodig. Je kan jouw activiteiten uitvoeren in een éénmanszaak of in een vennootschapsvorm. Beide ondernemingsvormen hebben zowel voor- als nadelen. In België zijn er heel wat vennootschapvormen mogelijk. Meer inlichtingen over venootschapsvormen vind je op de website van de Belgische notarissen .

 

Formaliteiten

Om te starten als zelfstandige dien je enkele administratieve formaliteiten te vervullen:

 • Je dient een zichtrekening te openen op naam van de zaak. Je moet de zaak laten inschrijving in de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO). Je kan dit doen via een erkend ondernemingsloket .
 • In bepaalde gevallen moet je enkele vergunning aanvragen voorafgaand aan de start van je activiteiten: aanvraag van een beroepskaart, aanvragen van een leurkaart. Neem hiervoor contact met een erkend ondernemingsloket . Voor bepaalde beroepen en vergunningen gelden er bijkomende verplichtingen. Deze kunnen regelmatig wijzigen, je vindt een lijst op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. Je kan deze vergunningen aanvragen bij een erkend ondernemingsloket.
 • Je dient jouw BTW nummer te laten activeren. Dit kan bij een erkend ondernemingsloket of bij de BTW administratie.
 • Je dient als zelfstandige aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Je dient aan te sluiten bij een ziekenfonds of bij het ziekenfonds jouw status laten wijzigen.
 • Als je een vennootschap opricht moet je de akte van de vennootschap neerleggen bij de Rechtbank van Koophandel.

 

Steunmaatregelen voor starters

 • Stedelijke premie voor starters

Sinds maart 2017 bestaat een stedelijke starterspremie. Deze premie kan onder de juiste voorwaarden oplopen tot maximum 3000 euro. Meer info over de premie of de premie aanvragen, kan je hier.

 

 •  Actie voor Starters

De Provincie West-Vlaanderen zet in op starters. Deze actie wil de volgende resultaten voorleggen: komen tot een geoptimaliseerde gemeentelijke dienstverlening, lerende netwerken, specifieke begeleiding voor creatieve en/of innovatieve starters, uitgebreide bedrijfsinfrastructuur, steunmaatregelen. Klik hier voor meer informatie over de Actie voor Starters.

 

 •  Federale en Vlaamse overheid

De Federale en de Vlaamse overheden werkten ook enkele steunmaatregelen uit, al dan niet op maat van starters. De Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) beschikken ondermeer over een waarborgregeling, VINNOF, de winwinlening en Kids Invest. Alle informatie over deze en andere steunmaatregelen vind je u op de website van de Participatiemaatschappij Vlaanderen.

Het Participatiefonds ontwikkelde heel wat maatregelen voor ondernemers. Voor een volledig overzicht, surf je best naar de site van het participatiefonds. Ze beschikken ondermeer over de solidaire lening, de startlening, starteo, optimeo, initio en het plan voor jonge zelfstandigen.

 

 •  KMO portefeuille (vroeger: Budget voor Economisch Advies BEA)

Je kan beroep doen op de KMO portefeuille om jouw eigen ondernemingsvaardigheden of de vaardigheden van uw werknemers te verbeteren door middel van opleiding en vorming. Surf naar de website van de KMO portefeuille voor meer informatie.

 

 • Innovatie

De Vlaamse Overheid wil innovatie zo goed mogelijk ondersteunen. Hiertoe werd IWT Vlaanderen opgericht, het Instituut voor de aanmoediging van innovatie door Wetenschap en Technologie. Voor meer informatie surf je best naar hun website.

 

 • Export

Bij Flanders Investment & Trade, het vroegere export Vlaanderen, kan je terecht voor steunmaatregelen die betrekking hebben tot export of investeringen in het buitenland. Voor meer informatie surft u best naar hun website.

  

 • Digitale subsidiedatabank

De Vlaamse Overheid richtte de 'digitale subsidiedatabank' op. Via deze internet tool kan je, na het ingeven van basisinformatie, zoeken voor welke premies en subsidies je of jouw bedrijf in aanmerking komen. Je kan deze subsidiedatabank consulteren via deze link.

 

 • Unizo Waregem

Zij vertegenwoordigen de zelfstandige ondernemers in de PWA, de milieuraad, de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening, ... Deze groep richt ondernemingsgerichte informatieavonden in en organiseert acties ter bevordering van het zelfstandig ondernemen in de gemeente. Meer info op hun website.

 

 • Sociaal Secretariaat Wij Helpen

ondersteunt en adviseert u op vlak van sociale wetgeving. Meer info op hun website.

 

 • Zenito ondernemingsloket

 Tot voor kort moest je voor de oprichting van een eigen zaak en voor allerlei administratieve formaliteiten aankloppen bij diverse overheden. Dit kostte heel wat kostbare energie en tijd. Voortaan kan het echter heel wat eenvoudiger, zodat de drempel voor het opstarten van je eigen firma heel wat kleiner wordt.

De overheid heeft deze opdracht uitbesteed aan private partners. Het ondernemingsloket is nieuw en wordt door de Vlaamse Overheid erkend. Ook Waregem heeft een eigen ondernemingsloket waar je altijd snel terecht kan met je vragen.

Je kan er terecht voor de volgende administratieve formaliteiten:

  • nakijken of je voldoet aan alle startvoorwaarden
  • je onderneming inschrijven in de Kruispuntbank van de ondernemingen
  • andere administratieve formaliteiten  

Zenito is het ondernemingsloket in Waregem, wil je een volledige lijst van erkende ondernemingsloketten, klik dan hier .