Hulpdiensten

DRINGENDE HULP > 101 (politie) of 112 (ambulance en/of brandweer)

 

  • Politiezone Mira    101 of 056 62 67 00
  • Brandweerzone Fluvia    112
  • OLV van Lourdes Ziekenhuis    056 62 31 11 (spoeddienst 056 62 31 31)
  • Antigifcentrum    070 245 245
  • Brandwondencentrum    09 332 34 90
  • Druglijn    078 15 10 20 of www.druglijn.be
  • Vragen over geweld of misbruik    1712 (gratis) of www.1712.be