Info voor starters

Je wil starten met je eigen onderneming, je eigen horecazaak, je wil zelfstandige zijn.

VLAIO

Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen geeft elke starter een stevige leidraad voor een succesvolle start.

FORMALITEITEN

Om te starten als zelfstandige moet je enkele administratieve formaliteiten te vervullen: inschrijven in de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO), aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds, BTW-nummer laten activeren… De volgende instanties in Waregem helpen je hier graag bij verder:

PREMIES EN FINANCIERING

ONDERSTEUNING EN ADVIES