Schoolbestuur

De Stedelijke Kunstacademie Waregem is een stedelijke onderwijsinstelling voor deeltijds kunstonderwijs. Stad Waregem fungeert als ‘overkoepelend schoolbestuur’ voor alles wat met de kunstacademie te maken heeft en treedt juridisch op als eindverantwoordelijke. Stad Waregem laat zich daarin bijstaan door de partnergemeenten Gemeente Anzegem, Gemeente Dentergem en Gemeente Wielsbeke.  De plaatselijke infrastructuur in Anzegem, Dentergem en Wielsbeke wordt beheerd door de betreffende gemeentebesturen.

Het schoolbestuur is in de eerste plaats verantwoordelijk voor het opvoedingsproject van de kunstacademie. Om dit opvoedingsproject te kunnen realiseren doet het schoolbestuur beroep op mensen en middelen. Het schoolbestuur is daarnaast ook verantwoordelijk voor het personeelsbeleid in de kunstacademie (aanstellingen en benoemingen), de inrichting van de lestijden en het beheer van de financiële middelen (werkingstoelagen).

De verantwoordelijke schepenen van onderwijs zijn Jo Neirynck (Stad Waregem), Anja Desmet (Gemeente Anzegem), Bart De Keukeleire (Gemeente Dentergem) en Daisy Haydon (Gemeente Wielsbeke).

Het schoolbestuur laat zich bijstaan door de directeur. Zij doet beleidsvoorbereidend werk, voert de genomen beslissingen uit en neemt de dagelijkse leiding van de kunstacademie op zich.

Voor klachten of meldingen over het onderwijs in de kunstacademie, kan u zich in eerste instantie het best richten tot de directeur.