Open Call - MAART Kunstroute 2020

01 juni 201901 oktober 2019
MAART Kunstroute

Van 27 tot 29 maart 2020 vindt de achtste editie plaats van MAART Kunstroute in Waregem. Het druk bezochte kunstparcours verbindt zes locaties in het centrum van de stad waar het publiek kan genieten van fel gesmaakte hedendaagse kunstexpo’s en performances. Via een uitgestippelde wandel/fietsroute kan de bezoeker halt houden in Be-Part, BruthausGallery, Cultuurcentrum CC De Schakel, Zaal 29 (Kunstacademie), Claessens Canvas en Verde-Art Gallery.

Op vrijdagavond 27 maart 2020 opent het kunstparcours met een feestelijke nocturne. Tijdens het weekend kan MAART doorlopend worden bezocht. De toegang is gratis voor het publiek. Op sommige locaties vinden er speciaal opgezette initiatieven plaats gekoppeld aan MAART Kunstroute, vaak lopen de tentoonstellingen vroeger en/of langer dan het weekend van MAART Kunstroute.

Voor de editie 2020 lanceert MAART een open oproep:

  • CC De Schakel en Zaal 29 (Kunstacademie) zijn elk op zoek naar een curator (of curatoren-collectieven) die een tentoonstelling samenstellen. Ook kunstenaars die zichzelf cureren kunnen deelnemen.
  • Verde-Art Gallery zoekt een kunstenaar die zijn werk exposeert, als deel van een groepstentoonstelling.

Met deze oproep beoogt MAART het professionele kunstenveld. Alle media komen in aanmerking. Expo’s die interactie met het publiek aangaan of die interactie/participatie uitlokken genieten de voorkeur bij de beoordeling van de portfolio’s.  

Per locatie is er een budget voorzien voor productie en honorarium. De voorziene ondersteuning varieert al naargelang de locatie. Een plaatsbezoek is verplicht. Een detail hiervan is terug te vinden op de infofiche van elke locatie.

Locaties open call

1. Cultuurcentrum De Schakel: infofiche (download)

2. Zaal 29, Stedelijke Kunstacademie: infofiche (download)

3. Verde-Art Gallery: infofiche (download)

Uit de inzendingen zal de jury van MAART een selectie maken in functie van de kwaliteit van het concept en de coherentie van het geheel. Vervolgens zullen de geselecteerde curatoren eind oktober gecontacteerd worden voor verdere praktische afspraken (verdere locatiebezoeken, bespreking werk, periode van op- en afbouw, enz.).

De organisatie van MAART zorgt voor de algemene omkadering van het project: de ter beschikkingstelling van de ruimte, promotie, uitnodigingen en openingsreceptie, verzekering van de tentoongestelde werken en burgerlijke aansprakelijkheid, permanentie tijdens de tentoonstelling van 27 tot 29 maart 2020.

De selectie gebeurt op basis van een digitale portfolio.

Deze digitale portfolio bestaat uit:

1.    De gegevens van de indiener (naam, voornaam, adres, telefoon, e-mail)

2.    Concept voor een tentoonstelling in één van de drie beschikbare ruimtes. De indiener kiest héél gericht voor één van de drie locaties en richt het portfolio naar de gekozen ruimte.

3.    Tekst- en beeldmateriaal geven een beeld van het werk van de voorgestelde kunstenaar(s)

4.    CV met een lijst van tentoonstellingen en andere relevante informatie (vb. aanklikbare links naar website(s) waar projecten van de curator en/of kunstenaars te zien zijn)

5.    De portfolio wordt digitaal aangeleverd als één bestand in pdf-formaat (opgepast: niet als een reeks aparte jpeg’s).

6.    De naam van het bestand bevat de naam van de indiener en de gekozen ruimte

7.    Het bestand is bij voorkeur max. 5 MB groot (grotere bestanden worden verstuurd via WeTransfer)

Ten laatste op 1 oktober 2019 te mailen naar cultuur@waregem.be

De beslissing van de jury is onherroepelijk en iedere deelnemer verklaart er zich mee akkoord door deelname.

Volg MAART Kunstroute hier op Facebook