Aankondiging openbaar onderzoek RUP 18.1 Stationsomgeving

Gepubliceerd op Woensdag 14 april 2021

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP 18.1 Stationsomgeving werd door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld op 2 maart 2021. Het plan ligt voor eenieder ter inzage op het stadhuis, dienst Stedenbouw en is gepubliceerd op de website (https://rup.leiedal.be/waregem), van 15 april 2021 tot en met 14 juni 2021.

Opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek toegezonden aan de GECORO Waregem, Gemeenteplein 2, 8790 Waregem per aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs, of digitaal naar gecoro@waregem.be.