Infosessie nieuwe voogden

Gepubliceerd op Maandag 06 september 2021
20 september 2021

Met de toestroom aan vluchtelingen in ons land, stijgt de vraag naar voogden voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Dit zijn jongeren van vreemde herkomst die in België aankomen zonder hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers. Om de jongeren bij te staan is de FOD Justitie op zoek naar voogden.

Als voogd maak je het verschil voor deze kwetsbare kinderen en jongeren in nood. Je zal als voogd de minderjarige namelijk bijstaan in alle administratieve en juridische aspecten van zijn/ haar leven in België. Hoewel je de minderjarige van nabij zal begeleiden, is het niet de bedoeling dat je hem/haar bij je thuis laat verblijven.

INFOSESSIE

Voel je je geroepen om je kandidaat te stellen, maar heb je nog enkele vragen? Dan nodigen we je uit om de infosessie voor Nederlandstalige kandidaat-voogden te volgen op maandag 20 september, om 10.00u. De sessie zal online plaatsvinden. Gelieve jouw aanwezigheid op deze infosessie te bevestigen voor 18 september via marieke.debeuf@just.fgov.be. Nu al overtuigd? Dan mag je uiteraard ook meteen jouw kandidatuur (motivatiebrief en cv) indienen via hetzelfde mailadres en dit voor 16 oktober

Wil je graag wat meer info? Die vind je op de website van FOD Justitie.