Ter inzagelegging startnota RUP 22.1 Mirakelstraat

Gepubliceerd op Zondag 03 november 2019

Het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Waregem heeft de startnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan 22.1 Mirakelstraat goedgekeurd.
Tijdens de publieke raadpleging vanaf 4 november 2019 tot en met 3 januari 2020 kan de startnota, tijdens de kantooruren, geraadpleegd worden op het Stadhuis, Dienst Stedenbouw.
De documenten kunnen ook geraadpleegd worden op de website van de stad op https://rup.leiedal.be/waregem
Er wordt een infomarkt georganiseerd op 27 november 2019 vanaf 16u00 tot 19u00 in OC Nieuwenhove, Kerkhofstraat 30 te 8790 Waregem.
Reacties op de startnota kunnen aangetekend per post verstuurd worden of afgegeven worden tegen ontvangstbewijs aan het College van Burgemeester en Schepenen, Gemeenteplein 2, te 8790 Waregem, of per mail toegestuurd worden aan stedenbouw@waregem.be, uiterlijk op 3 januari 2020.