vaststellen meerjarenplan 2020-2025 stad Waregem

Gepubliceerd op Vrijdag 20 december 2019

BEKENDMAKING BESLUIT

Nummer 2019-267

Financiën

De beslissing genomen door Gemeenteraad op datum van 18/12/19 betreffende vaststellen meerjarenplan 2020-2025 stad Waregem wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 20/12/19].

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.

Gemeenteraad