1, 2, 3 piano

Via het SuperWereldTijschrijft maak je kennis met drie wereldreporters: Ogo, Maria en Samiksha. Zij nemen jou en je leerlingen mee naar hun land en hun leefwereld. Ze wonen elk aan een andere kant van de wereld, ze eten andere dingen, ze zien er anders uit, ze hebben andere lievelingskleren, … Maar toch verschillen ze minder van elkaar dan je op het eerste gezicht zou denken.

Het doel van deze lessenreeks is dan ook om leerlingen positief te leren omgaan met diversiteit in een mondiaal perspectief. Er wordt gefocust op de gelijkenissen en gestreefd naar positieve interesses voor kinderen en mensen wereldwijd. Bovendien wordt er gewerkt aan verbondenheid door leerlingen op een concrete en betrokken manier in contact te brengen met drie leeftijdsgenootjes uit een cultuur in het Zuiden.

Voorwaarden

ThemaDiversiteit, Mondialisering

Leeftijd: 8-10 jaar

Aantal spelers: te gebruiken in de klas

Duur: het standaardprogramma duurt 8 lesuren, die gespreid kunnen worden over het schooljaar

Kosten

Het materiaal kan gratis ontleend worden. Een telefoon (056/62.13.83) of mail naar de dienst Lokaal Mondiaal Beleid (lokaalmondiaal@waregem.be) volstaat om dit pakket te reserveren. Het didactisch materiaal kan niet worden opgestuurd.