Caleidoscopia

Kenmerken op basis waarvan mensen verschillen en overeenkomen bepalen onze sociale identiteit. Deze sociale identiteit wordt bepaald door dimensies van diversiteit. Deze dimensies zijn onder meer sekse, levensfase, klasse, seksuele oriëntatie, religie, etniciteit, talent/handicap, beroepssocialisatie en blanco. Deze blanco kaart biedt de mogelijkheid, zoals hierboven reeds werd aangegeven, voor datgene wat iemand mogelijkerwijs wil aanvullen en uitdrukken.

De caleidoscopische visie laat zien dat niet één dimensie bepalend is. Zo kan iemand die moeder is, ook een dochter zijn, lesbisch, werkgever of werknemer, etc. Afhankelijk van de situatie en de onderlinge omgang met elkaar worden verschillen en overeenkomsten in eigenheid en (machts)positie ervaren.

Het doel van het spel is om spelenderwijs te leren omgaan met diversiteit in al haar dimensies.

  • Diversiteit zichtbaar en bespreekbaar maken.
  • Elkaar duidelijk maken welke betekenis je geeft aan de dimensies van diversiteit.
  • Met elkaar meer inzicht krijgen in hoe je met verschillen en overeenkomsten tussen mensen kan en wil omgaan.

In de beknopte handleiding kunnen reeds een aantal spelmogelijkheden, zijnde suggesties, teruggevonden worden. Maar in het boek komen nog heel wat andere spelvormen aan bod.

Voorwaarden

Thema: Diversiteit

Leeftijd: N
iet vermeld (jongeren en volwassenen)

Aantal spelers: e
r kan zowel individueel, als in groepsverband gespeeld worden.

Duur: z
elf te bepalen

Kosten

Het materiaal kan gratis ontleend worden. Een telefoon (056/62.13.83) of mail naar de dienst Lokaal Mondiaal Beleid (lokaalmondiaal@waregem.be) volstaat om dit pakket te reserveren. Het didactisch materiaal kan niet worden opgestuurd.