De boskoffer aanvragen

 

Het bos is een thema dat erg tot de verbeelding spreekt en dit niet alleeen in de herfst.  NIet toevallig spelen vele sprookjes zich af in dit geheimzinnig en duister decor vol mysterieuze figuren en verrassende verschijningen. Een bos nodigt uit en spoort aan om op ontdekking te gaan, aan veldwerk te doen. 

Veldwerk is een vorm van leren die zich vooral buiten het klaslokaal afspeelt en die 'buiten' als leerbron benut. Niet alleen leren uit boeken met uitleg in de klas, maar leeren doo ervaringen uit de eerste hand, leren met hoofd, hart en handen. 

De boskoffer is een hulp bij het veldwerk, het is een koffer vol veldwerkmaterialen. Hiermee trek je dus naar buiten, het ‘veld’ in. Kinderen leren op die manier door te ervaren, te beleven en te onderzoeken. Al hun zintuigen worden aangesproken: ze moeten voelen, ruiken, horen, zien en proeven... Daarbij kunnen zij meten, kijken, zoeken, snuffelen, verkennen, tasten, schatten, springen, graven, speuren, corrigeren, ervaren, vergelijken, een gesprek voeren, in groep werken, zelf ontdekken, veronderstellen, naar de juiste oplossing zoeken, waarderen, beoordelen, kortom... ze zijn

actief bezig met ontdekkend en ervarend leren.

 Voor wie is de boskoffer

De boskoffer richt tot kinderen van het lager onderwijs. Het is de bedoeling dat leerkrachten zelf hun klas op stap gaan en daarbij de boskoffer gebruiken. 

Via het werken met de boskoffer kan je als leerkracht concreet eindtermen en leerplannen realiseren. Je vindt er heel wat mogelijkheden om vakoverschrijdend te werken: taal, wiskunde, lichamelijke opvoeding, wereldoriëntatie, muzische vorming en sociaal leren.

Wat zit er in de boskoffer

Naaldboomsporen - loofboomsporen - bladerentabellen - knipplaten - zoekkaarten - tekenningen van spar/den - spiegeltje - boomhoogtemeters - rolmeters - lintemeter - pincetten - opzoekloepes - petrieschaaltjes - potloepes - zakmes - schopje

Dit boeiend veldwerkmateriaal laat kidneren toe volop te onderozken en te experimenteren, het bos te ontdekken en te beleven.

De werkbundel "Op stap met de boskoffer" geeft informatie, passende lesdoelen en suggesties voor de leerkracht.  Voor de leerlingen zijn er de nodige werkbladen met tips en werkwijze.

Kosten

Het ontlenen van de boskoffer is gratis.  Bij schade of verlies dien je ze tegen kostprijs te vergoeden.

Extra informatie

Stap 1:

Boskoffer aanvragen

Je vraagt je boskoffer bij de milieudienst (telefonisch of per mail).

Stap 2:

Afhalen boskoffer

Na bevestiging kan je de boskoffer afhalen in de stadswinkel.

Stap 3:

Terugbrengen boskoffer

Je brengt de boskoffer terug naar de stadwinkel voor het einde van de uitleentermijn.