De rechtenverkenners

De rechtenverkenners bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder een klasspel en lesmappen.

Klasspel rond Kinderrechten

Dit leuk en dynamisch klasspel vormt de perfecte inleiding op het werken rond kinderrechten.

In drie lestijden krijgen jij en je leerlingen een speelse introductie op wat kinderrechten zijn, op welke manier ze tot uiting komen en hoe ze al dan niet worden gerespecteerd in verschillende landen en situaties.

Het doel van het spel is om ervoor te zorgen dat alle kinderen alle rechten krijgen. En dit door twaalf verschillende kinderrechten te verzamelen aan de hand van twaalf verschillende opdrachten.

Met andere woorden, per opdracht kunnen de kinderen één recht verwerven voor hun figuur/kind.Lesmap:  ‘Het recht op Gezonde Voeding voor iedereen!’

In deze lesmap wordt gefocust op een recht dat onder de noemer provisie valt, namelijk het recht op een gezonde en evenwichtige voeding. Er wordt aandacht besteed aan concepten in verband met voedselzekerheid/voedselonzekerheid en voeding/malnutritie.

 

Lesmap: 'Het recht om beschermd te worden tegen Geweld.'

 In deze lesmap wordt dieper ingegaan op de beschermingsrechten van kinderen. Er wordt onder meer stilgestaan bij het gegeven dat alle kinderen recht hebben om beschermd te worden tegen geweld in de familie en op school.

Voorwaarden

ThemaKinderrechten

Leeftijd: d
erde graad van het lager onderwijs

Aantal spelers
te gebruiken in de klas

Duur

  • 3 lestijden van elk 50 minuten (cf. Het Klasspel)
  • 1 uur en 30 minuten tot 2 uur per activiteitenfiche (cf. Lesmap ‘Het recht op Gezonde Voeding voor iedereen!’ 
  • 1 uur tot 1 uur en 30 minuten per activiteitenfiche (cf. Lesmap ‘Het recht om beschermd te worden tegen Geweld’)
Kosten

Het materiaal kan gratis ontleend worden. Een telefoon (056/62.13.83) of mail naar de dienst Lokaal Mondiaal Beleid (lokaalmondiaal@waregem.be) volstaat om dit pakket te reserveren. Het didactisch materiaal kan niet worden opgestuurd.