Erkenning dierenhandel

Omschrijving

Kwekerijen, pensionnen, asielen en handelszaken voor (gezelschaps)dieren moeten een erkenning hebben van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Deze erkenning wordt enkel afgeleverd na onderzoek van een volledig dossier.

Aanvraag

Als je handel wil drijven in dieren in Vlaanderen en Brussel, dien je een dossier in bij de Inspectiedienst van Gent. Je doet dit door het ingevulde aanvraagformulier te bezorgen. De aanvraag moet minstens de volgende gegevens en documenten bevatten:

  • type en capaciteit van de inrichting;
  • gehouden soorten;
  • een schematisch plan van de inrichting met aanduiding van de functie van de verschillende lokalen;
  • een beschrijving van de installaties die bestemd zijn voor het huisvesten van dieren;
  • eventueel de referenties van de milieuvergunning en van de Kruispuntbank van Ondernemingen;
  • een kopie van het contract met een erkende dierenarts;
  • het bewijs van betaling van de kosten van de erkenning.

 

Verder verloop

Als het dossier volledig is en alles in orde lijkt te zijn, zal je een voorlopige erkenning ontvangen, zodat je met uw handelszaak kan van start gaan. Zonder voorlopige erkenning kan je niet starten!

Vervolgens zal de Inspectiedienst van de FOD een controlebezoek ter plaatse uitvoeren. Je zal binnen de 4 maanden na ontvangst van het volledige aanvraagdossier uitsluitsel krijgen over de beslissing van de erkenningaanvraag. Op basis van het controlebezoek kunnen aan de erkenning beperkingen worden opgelegd.