grachtoverwelving aanvragen

Grachten hebben een belangrijke functie voor de afvoer en infiltratie van het regenwater.

Enkel en alleen het niet anders kan mag je de grachten inbuizen of overwelven o.a. voor de toegang tot een perceel langs openbare weg mogelijk te maken.