Graf- en nisconcessies

Een concessie is een plaats op één van onze stedelijke begraafplaatsen, hetzij in volle grond, in een nis in het columbarium of in een urnenkelder, waar de overledene wordt begraven of bijgezet. De concessie wordt slechts verleend bij overlijden, voor één of twee personen voor een termijn van 30 jaar.

Bij begraving in een bestaande grafkelder gebeurt het openen en sluiten van de kelder door de stadsdiensten op kosten van de familie. Wegnemen en terugzetten van de zerk voor een bijzetting, wordt geregeld via de begrafenisondernemer. De keuze tussen begraven en crematie is een zuiver persoonlijke aangelegenheid. Iedereen kan zijn keuze met een verklaring laten vaststellen bij de dienst burgerlijke stand (laatste wilsbeschikking).

Men kan zich ook laten begraven zonder concessie. dit is gratis en voor 10 jaar. Bijzetting van een tweede persoon is niet mogelijk en na 10 jaar wordt het graf vrijgegeven voor een nieuwe begraving (onder geen beding verlengbaar).

Raadpleeg hier het huishoudelijk reglement en hier het tariefreglement van de begraafplaatsen.

Overzicht kosten volgens concessie-keuze

 • gratis begraven: dit is voor 10 jaar en maximum voor 1 persoon, een bijzetting van een 2e persoon is niet mogelijk. Na 10 jaar loopt de termijn ten einde (niet verlengbaar).
 • voor 30 jaar:
  • Uniform grafteken voorzien door de stadsdiensten:
   • Volwassene:   750 euro per persoon
   • Minderjarige: 350 euro per persoon
  • Eigen grafteken opgericht door de nabestaanden (op deze pagina zie je waar dit mogelijk is):
   • Volwassene:   1150 euro per persoon
   • Minderjarige:   350 euro per persoon

Einde concessie

Aan de ingang van iedere begraafplaats wordt gedurende één jaar aangekondigd welke grafconcessies verstreken zijn. Bij het graf wordt gedurende één jaar ook een bord geplaatst met de bekendmaking van het verstrijken van de concessie. Dit bord mag in geen geval verwijderd worden. Eén familielid van de overledene(n) wordt aangeschreven en verzocht de andere familieleden op de hoogte te brengen.

 • Een vernieuwde concessie (voor 15 of 30 jaar), gaat in op de vervaldag van de lopende concessie. Voor meer info, wend je tot de dienst burgerlijke stand.
 • Definitief einde concessie: verwijdering grafteken

De dienst burgerlijke stand zorgt periodiek voor verwijdering van de graftekens waarvan de concessie verstreken is en niet verlengd werd.