Subsidie natuurbeheer aanvragen

De stad Waregem verleent een subsidie voor natuurbeheerders in agrarische, groen-, park-, buffer-, bos-. VEN- en IVONgebieden.

Het natuurbeheer dient te kaderen binnen een gegarandeerd, toekomstgericht, duurzaam en gestructureerd beheer. Siertuinen en randbeplanting rond siertuinen kunnen niet gesubsidieerd worden.  Zo heeft een landbouwer die een beheerovereenkomst heeft met de VLM  ook recht op een extraatje. 

Info beheerovereenkomst VLM

De subsidie hangt af van de verschillende handelingen die je in het kader van natuurbeheer doet. Je vind de handelingen en de bedragen in artikel 4 en 5 van het reglement.

Wat moet je meenemen?

Bij de aanvraag dien je de volgende bewijsstukken te bezorgen :

  • een liggingsplan
  • een afschrift van het beheerplan, beheersovereenkomst, contract,...