Vergunning individueel bezoldigd personenvervoer aanvragen

Sinds 1 januari 2020 geldt een nieuwe regeling voor het individueel bezoldigd personenvervoer, oftewel de taxivergunning. Om dit soort vervoer te doen, heb je een vergunning nodig van de stad waar je gevestigd bent. Deze vergunning is 5 jaar geldig, in heel Vlaanderen.

4 soorten vergunningen

1.    Straattaxi

 • Dit is een taxi die de klant bestelt via een op de markt beschikbare app. Deze bestelling gebeurt minstens 15 minuten voor hij/zij de verplaatsing wil maken.
 • De aanvrager van de vergunning dient zijn/haar aanvraag in in de gemeente waar zijn/haar exploitatiezetel gevestigd is.
 • De aanvrager van de vergunning bepaalt vrij de tarieven voor zijn/haar straattaxi('s). Het schepencollege moet deze goedkeuren.
 • De tarieven moeten duidelijk gemaakt worden aan de klant.
 • Een straattaxi moet geen taxilicht en taximeter gebruiken.
 • Een straattaxi mag niet binnen de 200 meter van een standplaats voor standplaatstaxi’s of van het luchthavendomein Brussel-nationaal (Zaventem) komen.
 • Het aantal straattaxi’s is niet begrensd.

2.    Standplaatstaxi

 • Een standplaatstaxi vertrekt vanuit een taxistandplaats op de openbare weg.
 • Je vraagt een vergunning EN een aparte machtiging aan om een standplaats te verkrijgen op de openbare weg.
 • De stad bepaalt de tarieven.
 • Een standplaatstaxi beschikt over een taxilicht en taximeter
 • De stad kan een boven- of ondergrens bepalen voor het aantal taxi’s op de standplaatsen binnen haar grondgebied.

3.    Ceremonieel vervoer

 • Voor vervoer wegens een ceremonie (trouw, doop, begrafenis) stel je een schriftelijke overeenkomst met de klant op.
 • De overeenkomst geldt voor minstens 3 opeenvolgende uren.

4.    Openbaar-vervoertaxi

 • Openbaar-vervoertaxi’s kunnen in de toekomst geboekt worden via de Mobiliteitscentrale. Dit is momenteel nog niet opgestart.
 • De vervoerregio bepaalt de tarieven voor deze taxi’s.

BESTUURDERSPAS VERPLICHT

Wie met
 een van bovenstaande voertuigen rijdt, moet een bestuurderspas hebben. Je vraagt deze aan bij de gemeente/stad waar je officiële woonplaats is. Je moet deze pas online aanvragen (zie verder). Voor de aanvraag heb je enkele documenten nodig. Na controle kan je de pas afhalen in het stadhuis. Je betaalt hiervoor het basisbedragen van 20 euro + de indexering.

 

   Lees het "Decreet individueel bezoldigd personenvervoer"

   Download het reglement "Verkrijgen machtiging gebruik van taxistandplaatsen op de openbare weg"

 

Kosten

Vergunning

 • 350 euro per voertuig per jaar (jaarlijks geïndexeerd)
 • 250 euro voor een milieuvriendelijk voertuig, per jaar (jaarlijks geïndexeerd)

Machtiging standplaatstaxi

 • 250 euro per voertuig per jaar

Bestuurderspas

 • 20 euro + indexering
Wat moet je meenemen?

Een vergunning, een machtiging voor een standplaatstaxi, een bestuurderspas of het wijzigen van een vergunning vraag je aan via https://centaurus2020.vlaanderen.be/. Je moet hierbij enkele documenten uploaden, verzamel ze op voorhand!

1. Nodige documenten om een vergunning aan te vragen:

 • Kopie identiteitskaart
 • Uittreksel uit het strafregister model 596.1-27, dat minder dan 3 maand oud is
 • Document waaruit blijkt dat de exploitant in orde is met de sociale lasten
 • Attest waaruit blijkt dat de exploitant in orde is met de fiscale lasten
 • Bewijsstukken die aantonen dat de exploitant over het voertuig mag beschikken
 • Kopie van het verzekeringsbewijs (groene kaart)
 • Kopie van de verzekeringspolis
 • Kopie van het keuringsbewijs
 • Kopie van het certificaat van overeenstemming
 • Kopie van het kentekenbewijs (inschrijvingsbewijs)
 • De originele exemplaren van de dienststaat en vervoerbewijs van een testrit (indien standplaatstaxi)
 • Bewijs van minimale kennis van het Nederlands, gelijk aan het niveau B1 (bijvoorbeeld resultaat van een taaltest, diploma, getuigschrift Nederlandstalig secundair onderwijs of volwassenenonderwijs)

Je krijgt de vergunning binnen de 45 dagen vanaf de dag waarop de aanvraag volledig is. Deze termijn kan verlengd worden tot 60 dagen.

2. Nodige documenten om een bestuurderspas aan te vragen

 • Kopie identiteitskaart
 • Uittreksel strafregister type 596.1-28- taxi: chauffeur (maximum 3 maanden oud)
 • Kopie van rijbewijs met geldige medische keuring
 • Bewijs van minimale kennis van het Nederlands, gelijk aan het niveau B1 (bijvoorbeeld resultaat van een taaltest, diploma, getuigschrift Nederlandstalig secundair onderwijs of volwassenenonderwijs)

De verkeersdienst van de stad levert de bestuurderspas binnen de 20 dagen af. Die termijn loopt vanaf de dag dat je alle nodige documenten aanleverde. De klant wordt telefonisch of per e-mail (afhankelijk van de contactgegevens die in het online aanvraagformulier ingevuld staan) verwittigd wanneer de bestuurderspas in de stadswinkel klaarligt. Bij afhaling betaal je 20 euro + indexering.  Als de bestuurderspas na 3 maanden niet is afgehaald, wordt die geschrapt.