Uittreksel uit het strafregister aanvragen

Hoe aanvragen?

Snel en digitaal via het e-loket

Levering via post of afhalen in de stadswinkel

Aan het loket

Wat is een 'uittreksel uit het strafregister'?

Iedere persoon die in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister is ingeschreven, kan een uittreksel uit het strafregister aanvragen. Dit is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen van een persoon vermeld worden. Vroeger was dit het “Bewijs van Goed Gedrag en Zeden”.
Er zijn drie soorten uittreksels:

 • Model 1 (in toepassing van art. 595 Sv) : voor uitoefening van een activiteit waarvoor geen toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden zijn vastgesteld.
 • Model 1 (in toepassing van art. 596.1 Sv) : voor uitoefening van een activiteit waarvoor de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden zijn gereglementeerd.(vb. vergunning voor wegtransport, jachtvergunning,...)
 • Model 2 (in toepassing van art. 596.2 Sv) : voor uitoefening van een activiteit die onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt.

Wanneer beschikbaar?

Dit is afhankelijk van hoe je de aanvraag doet:

 • Doe je de aanvraag via het e-loket, dan heb je het na enkele muisklikken printklaar in je mailbox.
  Opgepast: doe je aanvraag model 2 (werken met minderjarigen) dan zal het wat langer duren want er is een bijkomende controle nodig.
 • Vraag je het uittreksel op via het webformulier kan je de keuze maken om het af te halen in de stadswinkel of deelgemeentehuis of om op te laten sturen met de post. Je krijgt een seintje van zodra het klaar ligt. 
  • Afhalen : De afhaling gebeurt persoonlijk. Een andere persoon kan dit eventueel ook, maar dan enkel met een geschreven volmacht + een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager.
  • Opsturen per post: Je kan bij je online-aanvraag (via webformulier) aanvinken of je het uittreksel per post wil ontvangen. Dit wordt altijd gestuurd op naam en naar het domicilieadres van de persoon voor wie het attest werd opgemaakt.
  • Aflevering in 'My e-box': My eBox is een elektronische brievenbus waarin je op een veilige manier de berichten kunt vinden die door overheidsdiensten worden verzonden.   Meer info vind je hier.  
 • Doe je de aanvraag via het loket in de bevolkingsdienst, dan krijg je het uittreksel onmiddellijk mee.
  Opgepast: doe je aanvraag model 2 (werken met minderjarigen) dan moet er nog een bijkomende controle gebeuren.  Aan het loket wordt er afgesproken of we uittreksel klaarleggen in de stadswinkel/deelgemeentehuis of als we het uittreksel opsturen.  

  Heb je het uittreksel nodig voor het buitenland, dan moet dit ondertekend worden door de burgemeester.  De aflevering kan dan net iets langer duren.
  Voor de aanvragen van een model 2 (werken met minderjarigen) waarbij we je niet persoonlijk zien, is een verplicht bijkomend onderzoek door de politie noodzakelijk. Daardoor kan de aflevering ook net iets langer duren.
  Wij bezorgen het uittreksel altijd in het Nederlands. De dienst bevolking kan je bij je uittreksel uit het strafregister een vertaaldocument geven. Dat kan wanneer je je uittreksel uit het strafregister in een ander land van de Europese Unie moet afgeven. Aanvaardt de ontvanger in de andere lidstaat het vertaaldocument niet of heb je bijvoorbeeld je uittreksel uit het strafregister nodig voor een land van buiten de Europese Unie, dan moet je een beroep doen op een beëdigd vertaler. In de databank Nationaal Register tolken en vertalers kun je een beëdig vertaler zoeken. 
  De aanvraag moet altijd persoonlijk gebeuren. Kan je het niet opvragen via het e-loket of kan je niet persoonlijk langskomen aan het loket, dan kan iemand anders het in jouw naam komen aanvragen. Die persoon moet dan wel een geschreven volmacht en een kopie van je identiteitskaart kunnen voorleggen. Dat principe van het geven van een volmacht is ook van toepassing als een ouder een uittreksel uit het strafregister komt aanvragen in de naam van zijn minderjarig kind .   

Wat moet ik meenemen als ik naar het stadhuis kom?

Bij de aanvraag bij de dienst bevolking en de afhaling in de stadswinkel of een deelgemeentehuis: je identiteitskaart.

Kosten

Deze dienstverlening is gratis.

Vennootschappen, vzw's, bepaalde instanties en specifieke particulieren moeten voor een uittreksel aankloppen bij de dienst Centraal Strafregister van de FOD Justitie in Brussel. Via deze link vind je alle nodige info over deze aanvragen.