Uittreksel uit het strafregister aanvragen

1. Particulieren

Iedere persoon die in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister is ingeschreven, kan een uittreksel uit het strafregister aanvragen. Vroeger was dit het “Bewijs van Goed Gedrag en Zeden”.
Er zijn drie soorten uittreksels:

  • Model 1 (in toepassing van art. 595 Sv) : voor uitoefening van een activiteit waarvoor geen toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden zijn vastgesteld.
  • Model 1 (in toepassing van art. 596.1 Sv) : voor uitoefening van een activiteit waarvoor de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden zijn gereglementeerd.(vb. vergunning voor wegtransport, jachtvergunning,...)
  • Model 2 (in toepassing van art. 596.2 Sv) : voor uitoefening van een activiteit die onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt.

1.a. Aanvraag

Online:
  via e-loket (snel digitaal beschikbaar in je mailbox) - inloggen met identiteitskaart of itsme-app
  via webformulier (levering via post of afhaling in stadswinkel/deelgemeentehuis)

Aan het loket bij de dienst bevolking (op afspraak) - mogelijkheden om een afspraak te maken:
- Online: leg zelf je afspraak vast
- Telefoneer naar de dienst bevolking

Je vermeldt bij elke aanvraag de reden waarvoor het uittreksel moet dienen. Voor een sollicitatie vermeld je altijd de naam van de werkgever én inhoud van de job.

1.b. Timing

Afhankelijk van hoe je de aanvraag doet, is het uittreksel snel beschikbaar in je mailbox of krijg je het onmiddellijk mee.
Vraag je het uittreksel op via het webformulier kan je de keuze maken om het af te halen in de stadswinkel of deelgemeentehuis.  Je krijgt een seintje van zodra het klaar ligt. 

Aandacht:

  • Heb je het uittreksel nodig voor het buitenland, dan moet dat ondertekend worden door de burgemeester.  De aflevering kan dan net iets langer duren.
  • Voor de aanvragen van een model 2 (werken met minderjarigen) waarbij we je niet persoonlijk zien, is een verplicht bijkomend onderzoek door de politie noodzakelijk.  Daardoor kan de aflevering ook net iets langer duren.

1.c. Afhalen

De afhaling gebeurt persoonlijk. Een andere persoon kan dit eventueel ook, maar dan enkel met een geschreven volmacht + een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager.

1.d. Opsturen per post

Je kan bij je online-aanvraag (via webformulier) aanvinken of je het uittreksel per post wil ontvangen. Dit wordt altijd gestuurd op naam en naar het domicilieadres van de persoon voor wie het attest werd opgemaakt.

1.e. Wat moet je meebrengen

Bij de aanvraag bij de dienst bevolking en de afhaling in de stadswinkel of een deelgemeentehuis: je identiteitskaart.

2. Rechtspersonen

Vennootschappen, vzw's, bepaalde instanties en specifieke particulieren moeten voor een uittreksel aankloppen bij de dienst Centraal Strafregister van de FOD Justitie in Brussel.

Via deze link vind je alle nodige info over deze aanvragen.

3. Uittreksel nodig in een andere taal

Wij bezorgen het uittreksel altijd in het Nederlands.  Wens je het document in een andere taal, dan laat je dit uittreksel vertalen door een beëdigd vertaler. 

Kosten

gratis