Uittreksel uit het strafregister aanvragen

1. Particulieren

Iedere persoon die in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister is ingeschreven, kan een uittreksel uit het strafregister aanvragen. Vroeger was dit het “Bewijs van Goed Gedrag en Zeden”.
Er zijn drie soorten uittreksels:

  • Model 1 (in toepassing van art. 595 Sv) : voor uitoefening van een activiteit waarvoor geen toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden zijn vastgesteld.
  • Model 1 (in toepassing van art. 596.1 Sv) : voor uitoefening van een activiteit waarvoor de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden zijn gereglementeerd.(vb. vergunning voor wegtransport, jachtvergunning,...)
  • Model 2 (in toepassing van art. 596.2 Sv) : voor uitoefening van een activiteit die onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt.

1.a. Aanvraag

Mogelijkheden voor aanvraag
  online: direct via e-loket
  online: aanvraag via webformulier
  ter plaatse: vul aanvraagformulier in in de stadswinkel

Je vermeldt bij elke aanvraag de reden waarvoor het uittreksel moet dienen. Voor een sollicitatie vermeld je altijd de naam van de werkgever én inhoud van de job.

1.b. Afhalen

Je haalt het uittreksel persoonlijk af in de stadswinkel of deelgemeentehuis. Een andere persoon kan dit eventueel ook, maar dan enkel met een geschreven volmacht + een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager. Een uittreksel model 1 ligt meestal twee werkdagen na de aanvraag klaar in de stadswinkel. Voor de aanvragen model 2 is een verplicht bijkomend onderzoek door de politie en dit duurt ongeveer 1 week. Je krijgt een bericht wanneer je het kan komen afhalen. Bij online aanvragen komt de bevestiging altijd per e-mail.

1.c. Opsturen per post

Je kan bij je online-aanvraag of op het aanvraagformulier in de stadwinkel aanvinken of je het uittreksel per post wil ontvangen. Dit wordt altijd gestuurd op naam en naar het domicilie-adres van de persoon voor wie het attest werd opgemaakt.

1.d. Wat moet je meebrengen

Bij de aanvraag en de afhaling in de stadswinkel of een deelgemeentehuis: Je identiteitskaart.

2. Rechtspersonen

Vennootschappen, vzw's, bepaalde instanties en specifieke particulieren moeten voor een uittreksel aankloppen bij de dienst Centraal Strafregister van de FOD Justitie in Brussel.

Via deze link vind je alle nodige info over deze aanvragen.

3. Uittreksel nodig in een andere taal

Wij bezorgen het uittreksel altijd in het Nederlands.  Wens je het document in een andere taal, dan laat je dit uittreksel vertalen door een beëdigd vertaler. 

Kosten

gratis