Vergunning verhuur voertuig met bestuurder aanvragen

Diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder zijn alle bezoldigde vervoerdiensten van personen, door middel van voertuigen met bestuurder, die noch geregeld vervoer, noch taxidiensten zijn en die naar bouw en uitrusting geschikt zijn voor het vervoer van ten hoogste 9 personen, de bestuurder inbegrepen.

Kandidaat exploitanten en exploitanten van verhuurvoertuigen met bestuurder kunnen hun aanvraag indienen bij de verkeersdienst.Het aanvraagformulier kan je vinden.

Na goedkeuring van de aanvraag wordt de vergunning binnen een termijn van 3 maanden afgeleverd.

Een vergunning heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Kosten

De aanvraag is gratis. Na het verkrijgen van je vergunning zal je jaarlijks een belasting  op diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder moeten betalen.

Extra informatie

Stap 1:

Aanvraagformulier invullenJe kan dit formulier downloaden of komen afhalen in het stadhuis. De verkeersdienst kan je dit formulier ook per post bezorgen.

Stap 2:

Bewijsstukken toevoegenJe dossier kan pas ter goedkeuring voorgelegd worden als alle bewijsstukken toegevoegd zijn. Een uittreksel uit het strafregister (bewijs van goed zedelijk gedrag) kan je online aanvragen of bij de dienst bevolking.

Stap 3:

Dossier opsturenStuur het volledige dossier aangetekend aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Waregem. je kan het formulier ook tegen ontvangstbewijs afgeven in de stadswinkel.

Stap 5:

vergunning en herkenningstekens afhalen