Restafval

Wat is restafval?

Restafval is het afval dat niet selectief wordt ingezameld en dat qua omvang en gewicht in een afvalzak kan.

Enkele voorbeelden :

  • vuil papier van vlees of vis
  • wikkels van chocoladerepen
  • plastieken bekers en schotels
  • etensresten
  • wegwerpscheermesjes
  • wegwerpluier
  • ...

Wanneer wordt restafval opgehaald?

De restafvalzak mag elke week aangeboden worden aan de ophaaldienst.  Voor de juiste dag van ophaling raadpleeg de ophaalkalender.

Hoe moet het worden aangeboden?

Restafval van gezinnen kan aangeboden worden grijze  huisvuilzakken.

Deze zakken zijn verkrijgbaar op verschillende verkooppunten in Waregem.