Snoeihout

Tuinafval 

Het onderhoud van de tuin kan heel wat afval met zich meebrengen. Dit kan op diverse milieuvriendelijke manieren afgevoerd worden. Je kan dit afval composteren, je kan het naar het recyclagepark brengen of gebruik maken van de ophaling huis-aan-huis. Hiervoor bestaan er 2 mogelijkheden : ophaling snoeihout en de tuinafvalbak.

Ophaling snoeihout 

Wat is toegelaten?

 • met natuurlijk touw gebundeld snoeihout (takken, sparren, ...)
 • bundels wegen maximaal 18 kg en zijn maximaal 1,5 meter lang
 • gratis tot 2 m³ per ophaalbeurt.  Bijkomende hoeveelheden worden enkel meegenomen door de ophaler tegen een vergoeding van 17 euro per extra kubieke meter, rechtstreeks te betalen aan de ophaler.

Wat is niet toegelaten

 • groenafval niet samengebonden in bundels
 • wortels van bomen en struiken
 • fijn tuinafval (gras, bladeren, ...)

Wanneer wordt er opgehaald

 • week van 16-20 november 2020
 • week van 14-18 december 2020
 • week van 15-19 februari 2021
 • week van 15-19 maart 2021

Wanneer buiten te plaatsen

 • het snoeihout wordt opgehaald op dezelfde dag als het gewone huisvuil (witte huisvuilzak)
 • buiten te zetten de avond voor de ophaling na 19 uur
 • het snoeihout wordt op het voetpad geplaatst, veilig voor de weggebruiker

Opgelet vooraf aanmelden

Enkel inwoners die zich vooraf melden bij de dienst milieu en dit uiterlijk 3 werkdagen voor de ophaling, worden bediend.

aanvraag