Verharding (VIPS)

Ruimte voor water en biodiversiteit: iedere tuin telt

Als lokaal bestuur willen we onze stad of gemeente leefbaar houden en over die leefbaarheid waken. In eerste instantie door de regels rond stedenbouw en milieu goed op te volgen en na te leven. Daarom hechten we veel belang aan omgevingshandhaving. In die context neemt de stad of gemeente, onder begeleiding van Intercommunale Leiedal, deel aan een pilootproject. De waterhuishouding en biodiversiteit in onze stad / gemeente beschermen en versterken, dat is de ambitie. Hoe? Door actief toezicht te houden (of proactief te handhaven). 

Tuinen spelen in dat verhaal een belangrijke rol. Heb je zelf plannen om je (voor)tuin te herinrichten of je terras of oprit te heraanleggen? Sta dan zeker voldoende stil bij de materialenkeuze. Veel mensen kiezen namelijk voor verharde structuren, maar te veel verharding heeft heel wat ongewenste gevolgen. Zo zorgt het er voor dat regenwater moeilijker in de grond kan dringen waardoor de bodem uitdroogt. Anderzijds verhoogt verharding de kans op overstromingen bij hevige regenval, aangezien de rioleringen de toestroom van neerslag op zo’n moment vaak niet aan kunnen. 

Los van dat alles dien je de regelgeving rond het verharden van je (voor)tuin uiteraard ten allen tijde te respecteren. Volg je die niet en is er sprake van overmatige verharding van je (voor)tuin, dan kan de stad of gemeente maatregelen nemen. 

De regelgeving in het kort
 • Een vergunning is altijd vereist voor parkeerplaatsen in de voortuin, of verhardingen in de zij- en achtertuin. 
 • Er kan een vrijstelling gelden voor strikt noodzakelijke toegangen en bepaalde verhardingen in de zij- en achtertuin, zolang je aan een aantal voorwaarden voldoet. 
 • Enkele voorwaarden voor zo’n vergunningsvrijstelling voor verhardingen in de zij- en achtertuin zijn onder meer: 
  • de totale oppervlakte is niet meer dan 80 vierkante meter 
  • niet bebouwd zijn, bijvoorbeeld een terras of oprit  
  • minder dan 30 meter van de woning verwijderd zijn 
  • niet hoger dan anderhalve meter boven het aardoppervlak (het maaiveld) komen 
  • een meter van de perceelsgrens, de grens tussen jouw grond en die van je buur, verwijderd blijven 
  • niet in een natuur-, een bos- of een overstromingsgebied liggen.
 • Daarnaast zijn er aanvullende voorwaarden die van stad tot gemeente kunnen verschillen. Het is dus raadzaam om je vooraf goed te informeren. 

Gemeente als uitvoerder van klimaatbeleid

Iedere burger voelt de gevolgen van de klimaatverandering. Daarom neemt de stad of gemeente heel wat initiatieven om haar inwoners bewust te maken: de regelgeving kenbaar maken, de achterliggende klimaatdoelstellingen duiden … Samen kunnen we immers een belangrijke bijdrage leveren om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken. Het ontharden (of niet verharden) van onze tuinen kan een aanzienlijk verschil betekenen voor de infiltratiecapaciteit van de bodem. 

"Als elke Vlaming 10 vierkante meter zou ontharden, zou er jaarlijks 15,6 miljard liter extra water in de bodem dringen" - Professor hydrologie Marijke Huysmans (VUB / KU Leuven)

 

  Interessante link: regionale onthardingsstrategie