Zavelput

 

De interessante vijverbiotoop van de  Zavelput in Beveren-Leie is een ideale locatie voor de wandelaar en vogelliefhebber.

De Zavelput is geen natuurlijke vijver. De waterplas ontstond door zandwinning. Er werd gegraven vanaf 1975 tot 1986. Bij de stopzetting van de ontginning in 1986 heeft de stad het 5 ha groot gebied aangekocht. De put wordt gevoed door grond- en regenwater en vormt een interessante vijverbiotoop. Door natuurlijke bestuiving is ondertussen op de noordoostelijke kant van de put een gevarieerde begroeiing van struiken, bomen en waterplanten, waaronder de lisdodde, ontstaan. Door de nabijheid van de Leie vormt de Zavelput een aantrekkingspool voor vogels die meestal de rivieren volgen voor hun winter- en zomertrek. 
Vanuit de kijkhut zie je misschien een bonte verzameling watervogels zoals de fuut, tafel-, kuif-, krak- en slobeend of een blauwe reiger.

Dit natuurgebied wordt beheerd door Natuurpunt Waregem-Zulte.

 

zwavelput