Nieuws - meest recent

BEKENDMAKING BESLUIT

Nummer:          2019 - 30

Dienst:              Burgerzaken

De beslissing genomen door de heer DECALUWE Carl (provinciegouverneur) op datum van 1 februari 2019 betreffende politiebesluit inzake de verkiezingen van 26 mei 2019 wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website en door aanplakking aan het stadhuis, vanaf 20 maart 2019.

BEKENDMAKING

Nummer:          2019-27

Burgerzaken – dienst verkiezingen

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis van de kiezers dat eenieder zich tot 14 mei 2019 (d.i. de twaalfde dag vóór de verkiezing) tijdens de diensturen tot de gemeentesecretarie kan wenden, om na te gaan of hij zelf of een ander op de kiezerslijst staat, dan wel met een juiste vermelding er op staat. 

Vanaf 25 maart tot en met 30 maart geven de leerlingen weer het beste van zichzelf tijdens de tweede toonmomentenweek. Allen hartelijk welkom! 

Hier vind je alvast het programma: 

Op woensdag 6 maart werd een accidentele lozing op de Barmbeek vastgesteld.  

Uit onderzoek is gebleken dat een lokaal bedrijf een incident had met vloeibare latex.  Daarop heeft de brandweer de beek afgedamd om te voorkomen dat de geloosde vloeistof in de Leie terecht kwam.

Vandaag werd in overleg met de VMM en de provincie beslist om de afdamming aan te passen. Door de regenval is er een verdunning opgetreden.  Het lozen, richting Leie, kan op die manier verantwoord gebeuren.

De volksgezondheid is nooit in gevaar geweest.

mrt
30

Kippen brengen meer op dan je denkt! Met dit argument willen we je warm maken voor het houden van kippen. Ze verwerken namelijk jaarlijks 50 kg keukenafval, dat anders bij het restafval terecht komt. Ze zijn ook een prettig gezelschap in je tuin. Koop je maximum vier scharrelkippen via de jaarlijkse kippenactie, dan krijg je ook dit jaar weer 2,5 euro tussenkomst per kip. De actie loopt nog tot eind mei. Meer info

Infosessies