PaardenPunt Vlaanderen

De eerste stappen naar de overkoepeling van de Vlaamse paardensector werden  in 1981 gezet. Toen richtten de erkende paarden- en ponystamboeken en enkele sportfederaties samen de Belgische Confederatie van het Paard (BCP) op. 

Ten gevolge van de Belgische staatshervormingen ontstonden in 2002 twee gewestelijke vleugels. De Vlaamse overheden konden vanaf toen terecht bij de Vlaamse Confederatie van het Paard (VCP). 
In 2005, met de invoering van de verplichte identificatie en registratie van paardachtigen, kregen de confederaties er een belangrijke opdracht bij. BCP werd beheerder van de centrale gegevensbank waarin alle paardachtigen op Belgisch grondgebied verplicht worden geregistreerd. De administratieve opvolging van de dossiers werd voor het grootste deel uitgegeven aan de regionale vleugels, waaronder VCP.

Aangevoerd door de toenmalige minister-president, kreeg de Vlaamse overheid in 2008 voor het eerst een grote interesse in de paardensector. In 2008 en 2009 vonden er 7 dialoogdagen tussen de overheid en de sector plaats om zowel de pijnpunten als mogelijkheden in kaart te brengen. 
Hieruit vloeide het Vlaams Actieplan Paardenhouderij voort met 16 concrete actiepunten om de duurzame ontwikkeling van de sector te ondersteunen. Eén van die actiepunten was de oprichting van het Vlaams Paardenloket: een advies- en informatiecentrum rond paardenhouderij. Naast het Vlaams Paardenloket bleef de Vlaamse Confederatie van het Paard (VCP) optreden als spreekbuis en belangenverdediger.

Fusie

Anno 2015 was het Vlaams Paardenloket de kinderschoenen ontgroeid en naast de Vlaamse Confederatie van het Paard een gevestigde waarde geworden binnen de paardensector. Daarbij viel niet te ontkennen dat de activiteiten van beide organisaties elkaar op verschillende vlakken overlapten. Het grote publiek vond het bovendien niet altijd even eenvoudig om zijn weg te vinden tussen de verschillende verenigingen. Hierdoor kon een fusie van VCP en het Vlaams Paardenloket niet uitblijven. Er vielen wel een heel aantal ook financiële - voordelen mee te rapen:

 • een vereenvoudigd landschap: één Vlaamse koepelorganisatie, één aanspreekpunt, één website,…
 • eliminatie van onnodige dubbele inspanningen omwille van overlappende activiteiten
 • een efficiënte beheersstructuur: één vzw, één bestuur, één management, één boekhouding, één kantoor
 • schaalvoordelen in kosten, personeelsbezetting,…

Ondertussen is de fusie tussen VCP en het Vlaams Paardenloket een feit. Voortaan garandeert PaardenPunt Vlaanderen alle diensten van de voormalige organisaties VCP en Vlaams Paardenloket.

Diensten: Als het om paarden gaat

Als officiële koepelorganisatie van de Vlaamse paardensector, vertegenwoordigt PaardenPunt Vlaanderen meer dan veertig erkende hippische verenigingen met honderdduizenden leden en ondersteunt het als erkende overlegpartner de overheid bij de uitwerking en aanpassing van regelgeving.

Door regelmatig overleg te plegen en intensief samen te werken, tracht deze organisatie concrete problemen aan te pakken en in te spelen op opportuniteiten voor de paardensector. Daarom werden binnen het PaardenPunt drie subsectoren opgericht:

 • Fokkerij
 • Sport en recreatie
 • Beroepen en opleidingen
   

Ook werkt PaardenPunt Vlaanderen voortdurend aan tal van nuttige projecten en campagnes (bv. Equilabel, Stichting voor paarden in nood, Databank moederloze veulens, ABC van de hippische opleidingen) en geeft het uitvoering aan het Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij.

Je kan bovendien bij het PaardenPunt terecht voor onder meer:

 • registratie en identificatie van uw paard, pony, ezel,… (verplicht in heel Europa);
 • hulp bij al uw vragen;
 • info rond alle aspecten van paardenhouderij