Paardenstoeten

1997: Ode aan het Paard

Op 24 augustus 1997 werd 150 jaar Waregem Koerse gevierd. "Ode aan het paard". Een folkloristische paardenstoet met 59 groepen of taferelen waarvan 7 muziekmaatschappijen, verschillende show- of dansgroepen; wagens, koetsen paarden en figuranten, in totaal 1 500 deelnemers en 500 paarden trokken door de centrumstraten van Waregem.

2007: Parade van het Paard

Voor de 160ste editie van Waregem Koerse koos het stadsbestuur voor een totaal ander concept van stoet dan de editie in 1997. In het eerste luik van de Parade wordt de overgang van Waregem als agrarische gemeente naar stad uitgebeeld. Onder meer Waregemse toneelverenigingen, maar ook de landbouwverenigingen droegen hun steentje bij om de evolutie van de vlasnijverheid naar textielstad uit te beelden.

In het tweede deel kwam de 160ste Waregem Koerse aan bod. Niet alleen bookmakers en de hippodroom worden uitgebeeld, maar ook het Ascot van het vasteland, met de nodige show en hoeden kwam aan bod.

Het derde deel was dan de apotheose: Waregem, peter van het Vlaamse Paard, zit in een netwerk van Europese Paardensteden: het zogenaamde Euro Equus netwerk. Spectaculaire praalwagens rijden mee om dit gegeven nog meer luister bij te zetten.

2017: Parade van het Paard

Op zondag 20 augustus 2017 trekt er opnieuw een internationale parade van het paard door Waregem. Dit ter ere van het 170-jarig bestaan van Waregem Koerse. Daarnaast is Waregem ook Europese Stad van het paard in 2017.