Bezoek aan het stadhuis

Interesse om met de klas een rondleiding te krijgen in het stadhuis?

Tijdens een rondleiding doorheen het stadhuis krijgen de leerlingen op een educatieve manier uitleg over de werking van het stadsbestuur.We starten in de raadzaal van het stadhuis met een korte uitleg over het ontstaan en de werking van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, enz.

Nadien volgt een rondleiding langs de administratieve diensten. Bij elke dienst wordt kort toegelicht wat de belangrijkste taken zijn.

Indien gewenst kan de stadsfilm vertoond worden.Een rondleiding neemt een uur tot anderhalf uur in beslag.

Kosten

Rondleiding is kosteloos.

Extra informatie

Wie interesse heeft om deel te nemen aan een rondleiding kan contact opnemen met de dienst toerisme.