Subsidie behoud zwaluwkolonies

De stad Waregem verleent een subsidie voor het behoud van zwaluwkolonies.

Elke eigenaar of huurder van een gebouw waarin of waarop zich de bewoonde zwaluwnesten zich bevinden kan in aanmerking komen voor subsidie.

De subsidie bedraagt 25 voor een kolonie bestaande uit 1,2 of 3 nesten.  Als er 4 of 5 nesten zijn krijg je 37 euro en zijn er 6 of meer dan kan je 50 euro ontvangen. 

De aanvragen kan je indienen tijdens het broedseizoen van 15 mei tot en met 15 juli. 

 

Voorwaarden

Door het indienen van een aanvraag, stemt de aanvrager er mee in om volgende voorwaarden ter bescherming van de zwaluwen strikt na te leven:

  • Er zullen geen chemische insectenbestrijders worden gebruikt op de muren, in de stallen of andere ruimten waar de zwaluwnesten zich bevinden of in de onmiddellijke omgeving
  • Bij het schoonmaken van de muren, de stallen of andere ruimten waar de zwaluwnesten zich bevinden, zullen de nesten worden gespaard.
  • Er worden geen lakverven gebruikt op de muren of het plafond in de nabijheid van de zwaluwnesten.
  • In de stallen of andere ruimten waar de zwaluwnesten zich bevinden worden voldoende openingen voorzien om de toegang voor de zwaluw mogelijk te maken.
  • Verlaten nesten worden minimaal 2 jaar behouden.

REGLEMENT

Een subsidie aanvragen kan via deze weg: 

ONLINE AANVRAAGFORMULIER

AANVRAAGFORMULIER OP PAPIER 

 

Extra informatie

Stap 2:

Je dient je aanvraag in uiterlijk op 15 juli 2023.

De milieudienst gaat na of de voorwaarden van het reglement zijn voldaan. 

Het college van burgemeester en schepenen dient je aanvraag goed te keuren. 

De subsidie wordt gestort op je rekening.