Centrumpromotie met Citycoach

WAGSO stelt op vraag van de stad Waregem een citycoach aan voor het volledige grondgebied van de stad Waregem. De citycoach is in eerste instantie de bemiddelingspersoon tussen de verschillende stakeholders in het detailhandelsapparaat, waaronder handelaars, het stadsbestuur en WAGSO, private eigenaars, retailers, belangenverenigingen, … Verder staat de citycoach in voor het realiseren van verschillende taken.

 

ONDERSTEUNING WAREGEM WINKELSTAD

  • Administratieve taken van de handelaarsvereniging verwerken.
  • Secretariaat van de organisatie.
  • Ondersteuning aan de activiteiten van Waregem Winkelstad (operationeel).
  • Nieuw leven blazen in zowel de algemene werking van de vereniging als in de werkgroepen die per activiteit worden opgericht en deze ook operationeel ondersteunen.
  • Sponsorwerving kan ook deel uitmaken van deze opdracht, dit in overleg met het bestuur van Waregem Winkelstad.
  • Opvolging van sociale media en website www.winkeleninwaregem.be.
  • Voorstellen doen tot nieuwe acties en verbeteringen van bestaande acties.
  • Meer samenhang bewerkstelligen door overleg en betrokkenheid.