Wat doet WAGSO?

WAGSO staat voor Waregems Autonoom Gemeentebedrijf (*) Stadsontwikkeling en is opgericht in 2008. Sinds dat jaar is de stadsontwikkeling, zowel op openbaar als privaat domein, in hun handen. De voornaamste maatschappelijke doelen zijn het realiseren van stadsvernieuwings- en stadsontwikkelingsprojecten, een stedelijk grond- en pandenbeleid voeren en het beheer/exploitatie van het openbaar en privaat domein van de stad.

(*) Wat is een autonoom gemeentebedrijf (AGB)? Het is een door de gemeenteraad opgerichte, van de gemeente afgescheiden publieke rechtspersoon. Het is een vorm van externe verzelfstandiging. Zij worden beheerd door een raad van bestuur en een directiecomité. Een AGB kan enkel opgericht worden voor die activiteiten van commerciële of industriële aard die opgesomd worden in het Koninklijk Besluit van 10 april 1995.

INFORMATIE

* oprichtingsakte  (GR 1/07/2008)

* statuten (GR 7/05/2019)

* beheersovereenkomst (GR 3/12/2019)

* meerjarenplan 2020-2025 (GR 18/12/2019)

* beleidsrapporten: jaarrekening 2020 (RVB 29/06/2021 - GR 06/07/2021)

* aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (GR 16/12/2020)

* aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (GR 15/12/2021)

 

DOCUMENTEN: besluitenlijsten raad van bestuur